CBM JE ORGANIZOVALA PREDAVANJE U SRBICI

Community Building Mitrovica organizovala je predavanje sa studentima Gimnazije "Hamzi Jashari" u Srbici. Studentima je predstavljen koncept pravosudja, zakonska prava kao i pristup pravdi. Vise od 26 studenataučenika je takodje obaveštena o van nastavnim aktivnostima u sklopu projekta: Otvorenom pozivu gde se mogu prijaviti sa različitim inicijativama i akcijama koje zahtevaju pravdu.

Obeležavanje Dana planete Zemlje sa učenicima specijalne škole ''Majka Tereze''

U okviru različitih aktivnosti koje studenti Access Program-a organizuju povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, odrađena je i poseta u specijalnoj školi "Majka Tereza" u južnoj Mitrovici.


CBM ORGANIZOVALA JE PREDAVANJE SA UČENICIMA GIMANZIJE "EQREM ÇABEJ" U VUČITRNU

Community Building Mitrovica organizovala je predavanje sa učenicima Gimanzije "Eqrem Çabej" u Vučitrnu. Studentima je predstavljen koncept pravosudja, zakonska prava kao i pristup pravdi. Grupa sačinjena od više od 35 učenika je takodje obaveštena o van nastavnim aktivnostima u sklopu projekta: Poseta Osnovnom Sudu i EULEX sudu u Mitrovici kao i Otvorenom pozivu gde se mogu prijaviti sa različitim inicijativama i akcijama koje zahtevaju pravdu.CBM ORGANIZOVALA JE PREDAVANJE SA UČENICIMA GIMNAZIJE ‘FRANG BARDHI’ U MITROVICI

Community Building Mitrovica organizovala je predavanje sa učenicima Gimnazije ‘Frang Bardhi’ u Mitrovici. Kroz ovu aktivnost, studenti su informisani o zakonskim pravima na Kosovu, sa specijalnim fokusom na pravosudje u Mitrovačkom regionu, njihovim zakonskim pravima i kako ta prava da ostvare. Takodje učenici su obavešteni o predavanu sa Zaštitnikom gradjana, Otvorenom pozivu kao i posetama Osnovnom Sudu i EULEX Sudu u Mitrovici.