REGISTRUJTE VAŠ POSAO: RADIONICA ZA ŽENE

U Kulturnom centru u južnoj Mitrovici 15. juna, održana je radionica za žene koje žele da započnu i registruju biznis,  u južnoj Mitrovici. Interaktivni Radionicu su vodili Florije Ibishi, iz Kancelarije za registraciju poslovanja u Južnoj Mitrovici.


CBM JE ORGANIZOVALA PREDAVANJE U SRBICI

Community Building Mitrovica organizovala je predavanje sa studentima Gimnazije "Hamzi Jashari" u Srbici. Studentima je predstavljen koncept pravosudja, zakonska prava kao i pristup pravdi. Vise od 26 studenataučenika je takodje obaveštena o van nastavnim aktivnostima u sklopu projekta: Otvorenom pozivu gde se mogu prijaviti sa različitim inicijativama i akcijama koje zahtevaju pravdu.


ŽENE PREDUZETNICE PROŠIRILE SU SVOJE ZNANJE O FISKALNOJ POLITICI KOSAVA

Nakon prijave za registraciju ''Business Women Mitrovica '' asociajcije, CBM i NVO "Inspiracija" su 8. juna organizovali treću radionicu za žene preduzetnice iz Južne i Severne Mitrovice.