17:02 09.06.2017 | CBM Team | Projekat: Žene

ŽENE PREDUZETNICE PROŠIRILE SU SVOJE ZNANJE O FISKALNOJ POLITICI KOSAVANakon prijave za registraciju ''Business Women Mitrovica '' asociajcije, CBM i NVO "Inspiracija" su 8. juna organizovali treću radionicu za žene preduzetnice iz Južne i Severne Mitrovice.

        

Treća radionica održana je 8. juna sa temom "Poreska načela na Kosovu", gde su detaljno objašnjeni poreski sistem Kosova za poslovanje, kao: deklaracija poreza na Kosovu,verifikacija poreya, penzije, fiskalni broj, fiskalnih uređaja i ne-aktivan poreski obveznik.

Cilj projekta je uspostavljanje udruženja/asocijacije ''Business Women Mitrovica'', ovaj projekat podržan od strane UNMIK-a, to je takođe namera da podstakne komunikaciju i saradnju između žena iz Južne i Severne Mitrovice, i osnažiti žene koje vode ili vlastite male preduzeća u ovom regionu.