13:24 16.06.2017 | CBM Team | Projekat: Žene

REGISTRUJTE VAŠ POSAO: RADIONICA ZA ŽENEU Kulturnom centru u južnoj Mitrovici 15. juna, održana je radionica za žene koje žele da započnu i registruju biznis,  u južnoj Mitrovici. Interaktivni Radionicu su vodili Florije Ibishi, iz Kancelarije za registraciju poslovanja u Južnoj Mitrovici.

Prisutnima su dobili detaljna uputstva o procedurama za registraciju poslovanja i o potrebnoj dokumentaciji za takvu inicijativu. Ova aktivnost je bila dobra prilika za žene u cilju da otvori nove poslove, osim što su informisne za zvanične procedure, tako  i razmene sa ženama preduzetnicima koje već poseduju preduzeća a sve u vezi pokretanje biznisa: procesa registracije.

Dalje kroz radionice, učesnici radionice su dobili i relevantne informacije je o mogućnosti granta i subvencije koje različite institucije dodeljulju u sklopu posovanja.

Ova aktivnost Communitz Building Mitrovica je organizovala u saradnji sa NVO Institucija iz Severne Mitrovice, u sklopu projekta "Osnaživanje žena kroz preduzetništvo u Mitrovici" .