Job opportunities KONKURS: Zyrtar i Projektit, Programi i Zhvillimit Gjithëpërfshirës

KONKURS: Zyrtar i Projektit, Programi i Zhvillimit Gjithëpërfshirës

13:06 | 14.06.2017

CBM po kërkon një zyrtar të projektit me përvojë që ka kuptim mbi dinamikat sociale dhe politike të komunave të Kosovës së Veriut dhe posedon një rekord të formësuar të punës në drejtim të forcimit të shoqërisë civile dhe qeverisjes demokratike.


Job opportunities /

/

13:00 | 30.05.2017

/


Tenders /

/

12:52 | 07.03.2017

/


Job opportunities Mundësi punësimi për mësues të gjuhës angleze

Mundësi punësimi për mësues të gjuhës angleze

15:42 | 02.03.2017

Community Building Mitrovica është duke kërkuar për një mësues të gjuhës angleze që të punoj në mësimdhënie në kuadër të programit për mësimin e gjuhës angleze 'Access' në Mitrovicën e Jugut për një periudhë prej  gjashtë muajsh me mundësi vazhdimi me orar të shkurtër/pjesshëm (20 orë / javë).


Open calls E MBYLLUR: THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM për të ndjekur kursin: “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”

E MBYLLUR: THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM për të ndjekur kursin: “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”

15:02 | 27.01.2017

Përmes këtij njoftimi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” – Fakulteti Juridik, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë dhe Community Building Mitrovica (CBM) i fton të gjithë studentët që të aplikojnë për pjesëmarrje në kursin “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”, i cili do të zgjasë një semestër.


Open calls Thirrje e hapur për propozime të Grantit - Numri i referencës: D&G-BAF/GRANTS/2016/1

Thirrje e hapur për propozime të Grantit - Numri i referencës: D&G-BAF/GRANTS/2016/1

13:31 | 06.10.2016

“Lehtësirat përshpejtuese të Biznesit në Komunat në Veriun e Kosovës – Shërbimi për shtytjen ekonomike dhe ndërmarrësisë” është projekt i zbatuar nga D&G Solutions & Community Building Mitrovica (CBM). Projekti financohet dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zbatimi i projektit ka filluar në janar të vitit 2015, dhe kohëzgjatja e projektit është 24 muaj.


Open calls THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM: për të ndjekur kursin një semestër për “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM: për të ndjekur kursin një semestër për “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”

13:40 | 29.09.2016

Përmes këtij njoftimi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” – Fakulteti Juridik, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë dhe Community Building Mitrovica (CBM) i fton të gjithë studentët që të aplikojnë për pjesëmarrje në kursin “Drejtësia Tranzicionale: Roli i Universitetit në adresimin e çështjeve të së kaluarës”, i cili do të zgjasë një semestër.


Open calls Thirrje e hapur për Grante / D&G-BAF/GRANTS/2016/1

Thirrje e hapur për Grante / D&G-BAF/GRANTS/2016/1

14:13 | 15.07.2016

“Lehtësirat përshpejtuese të Biznesit për Komunat në veri të Kosovës – Shërbimi për shtytjen ekonomike dhe ndërmarrësisë” është projekt i zbatuar nga by D&G Solutions & Community Building Mitrovica (CBM). Projekti financohet dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zbatimi i projektit ka filluar në janar të vitit 2015, dhe kohëzgjatja e projektit është 24 muaj.