Multimedial Dokumentari i projektit ''Women Start-Ups''

Dokumentari i projektit ''Women Start-Ups''

Mbi 100 gra nga Mitrovica e Veriut dhe e Jugut, të cilat vijnë nga komunitete të ndryshme, zona rurale dhe urbane, kanë qenë pjesë e projektit ”Mjedisi mbështetës për gratë fillestare në biznes në Veri dhe Jug të Mitrovicës”.


Multimedial CBM dokumentar - Bridging The Divide

CBM dokumentar - Bridging The Divide

Gjatë gjithë historisë dhe rritjes, Community Building Mitrovica formësoi pozitivisht komunitetin, realizoi projekte të cilat kanë pasur një ndikim vital dhe të qëndrueshëm në jetën e qytetarëve të rajonit të Mitrovicës dhe sherbeu si urë e bashkëpunimit. Puna dhe dedikimi për një të ardhme më të mirë vazhdon.


Multimedial EURED spot dokumentar

EURED spot dokumentar

Video dokumentar i shkurtër mbi sukseset dhe storiet e grave përfituese në kuadër të projektit ‘’Mjedisi mbështetës për gratë fillestare në biznes në Veri dhe Jug të Mitrovicës’’. 


Multimedial /

/

/


Raporte Analizë e gjendjes -   Punësimi i të rinjve përmes partneriteteve sociale dhe bashkëpunimit në bashkësitë lokale

Analizë e gjendjes - Punësimi i të rinjve përmes partneriteteve sociale dhe bashkëpunimit në bashkësitë lokale

Kjo analizë e gjendjes është rezultat i projektit dy-vjeçar të quajtur „Promovimi i punësimit të të rinjve përmes partneriteteve sociale dhe bashkëpunimit në bashkësi lokale”, i cili mblodhi rreth vetes 200 pjesëmarrës dhe pjesëmarrëse nga sektori publik, privat dhe civil nga gjithsej gjashtë qytete dhe komuna të territorit të Kosovës dhe Serbisë: Nishi, Leskovci, Vranje, Prizreni, Peja dhe Mitrovicë. 


Raporte Raporti për vlerësimin e mangësive në kompetenca për gratë fillestare në veri dhe jug të Mitrovicës

Raporti për vlerësimin e mangësive në kompetenca për gratë fillestare në veri dhe jug të Mitrovicës

Ky raport, i porositur nga Community Building Mitrovica (CBM), ofron një vlerësim të mangësive të kompetencave të grave fillestare në biznes në Veri dhe Jug të Mitrovicës. Vlerësimi u përqendrua në identifikimin e boshllëqeve ndërmjet kapaciteteve të përgjithshme të grave fillestare, aftësitë dhe njohuritë që janë të nevojshme për menaxhimin e suksesshëm të biznesit. Përveç kësaj, janë marrë parasysh kushtet e tregut dhe instrumentet mbështetëse për zhvillimin e NVM-ve në vend.