CBM PRIT NE TAKIM MINISTREN E DREJTËSISË DHURATA HOXHA

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha vizitoi Community Building Mitrovica. Me këtë rast, znj.Hoxha u takua dhe bashkëbisedoi me përfaqësuesit e Organizatave Joqeveritare lokale të cilat punojnë me gratë, mbi të drejtën e grave për trashëgimi në Kosovë.


Thirrje e hapur për propozime të Grantit - Numri i referencës: D&G-BAF/GRANTS/2016/1

“Lehtësirat përshpejtuese të Biznesit në Komunat në Veriun e Kosovës – Shërbimi për shtytjen ekonomike dhe ndërmarrësisë” është projekt i zbatuar nga D&G Solutions & Community Building Mitrovica (CBM). Projekti financohet dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zbatimi i projektit ka filluar në janar të vitit 2015, dhe kohëzgjatja e projektit është 24 muaj.