KOMUNIKATË PËR MEDIA - VOTO DHE VËZHGO: ZGJEDHJET 2017

Zgjedhjet e lira dhe qeveritë e zgjedhura në formë demokratike janë dy shtylla të rëndësishme të një shoqërie të hapur. Që nga zgjedhjet e para të pasluftës, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur ka mbështetur iniciativa të ndryshme drejt përmbushjes së këtyre vlerave në Kosovë. Për herë të parë në zgjedhjet e 2013-ës, qytetarët e Kosovës e patën mundësinë që të jenë edhe vëzhgues, me ç’rast dërguan rreth 12,000 SMS, derisa në zgjedhjet e 2014-ës numri i SMS-ve u rrit në 15,000 sish, me raportime të parregullsive eventuale të procesit zgjedhor.


CBM DHE AKTIV DO TË ORGANIZOJNË AKSIONE NË RRUGË PËR TË KËRKUAR QASJE NË DREJTËSI

Këtë të hënë, Community Building Mitrovica (CBM) dhe AKTIV në partneritet me Programin  Kërko Drejtësi kanë lansuar kampanjën njëjavore në mediat sociale duke ekspozuar kështu mungesën e njohurive që qytetarët kanë mbi planet e qeverisë për të themeluar institucionet gjyqësore në veri dhe jug të Mitrovicës.


STUDENTËT E PROGRAMIT EUROPIAN PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE DEMOKRATIZIM VIZITUAN CBM-IN

Një grup prej 20 studentëve të Programit Master Europian në të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizim vizituan Community Building Mitrovica. Grupi u prit nga përfaqësuesit e CBM-it, Florentina Hajdari Hajra dhe Milos Golubovic. Ata prezantuan punën e CBM në sferën e ndërtimit të paqes dhe pajtimit.


CBM shënoi edhe një vit tjetër të suksesshëm në ndërtimin e komunitetit

Community Building Mitrovica organizoi takim përmbyllës për këtë vit kalendarik, duke sjellë së bashku partnerët dhe bashkëpunëtorët të cilët kanë kontribuar në arritjen e rezultateve të përbashkëta vjetore dhe për të diskutuar mbi bashkëpunimin e mëtejshëm dhe mundësitë për projekte të ardhshme të përbashkëta.


CBM-I ME PARTNERË SHËNOJNË DITËN NDËRKOMBËTARE KUNDËR KORRUPSIONIT

Sikurse në të gjithë globin, Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit u shënua edhe në Kosovë me një aksion simbolik në rrugë, i cili u bashkë-organizua nga Community Building Mitrovica me partnerët Ngo Aktiv, Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë dhe Qendrën Kombëtare për Gjykatat Shtetërore/National Center for State Courts (NCSC).


CBM vazhdon të mbështesë organizatat e shoqërisë civile

Mitrovicë 19.08.2016: Organizatat e Shoqërisë Civile kanë një rol të rëndësishëm dhe përgjegjësi në zhvillimin e shoqërisë. Prandaj, më shumë duhet të bëhet për të forcuar këtë sektor në nivele të ndryshme.


Shkolla Speciale “Kosovski Božur” në Mitrovicë të Veriut dhe OJQ Mundësia i dhurojnë CBM-it mirënjohje

Me rastin e festimit të 30-vjetorit shkolla speciale “Kosovski Božur” nga Mitrovica e Veriut i dhuroi mirënjohje vlerësuese OJQ-së Community Building Mitrovica për mbështetje dhe bashkëpunim të mirë. Në kuadër të projektit ‘’English Access Microscolarship Program’’ CBM ka bashkëpunuar me institucionin e lartëpërmendur në disa aktivitete si pjesë e shërbimeve për komunitetin, ndërsa studentët e Access Program-it në raste të ndryshme kanë dedikuar kohën e tyre për këtë shkollë përmes vizitave dhe ushtrimit të aktiviteteve të përbashkëta me nxënësit e këtij institucioni të edukimit sikurse në festimin e Ditës së Tokës, kur është bërë mbledhja e luleve me qëllim të ngritjes së vetëdijes në komunitet për rëndësinë e kujdesit ndaj tokës.