FUQIZIMI I RINISË: Qendra e re arrin gjeneratën e re.

Koalicioni CRYM është krenar të shpallë hapjen e Qendrës për Burime, Rini dhe Media (CRYM) më 25 mars në Mitrovicë Veriore. Do  sjellë së bashku të rinjtë dhe organizatat e mediave më aktive te Mitrovicës, Qendra ofron bashkëpunim dhe mbështetje për nismat lokale duke arritur tek të rinjtë, promovimin e kulturës moderne dhe alternative dhe të mbështetës të mediat e pavarura.Draftimi i Planit të Veprimit për integrimin e komunitetit RAE në lagjen e romëve në Mitrovicë.

CBM ( Community Building Mitrovica ) ka filluar implementimin e projektit " Hartimi i Planit të Veprimit për Integrimin e komuniteteve RAE në Mitrovicë " në partneritet me autoritetet komunale .