THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TE STUDENTEVE QE PUNOJNE

Përmes këtij njoftimi, Universiteti i Prishtinës ’’Hasan Prishtina’’, Komiteti Norvegjez i Helsinkit dhe Community Building Mitrovica (CBM ) i fton të gjithë individët e interesuar që të aplikojnë për pjesëmarrje në kursin “Të kuptuarit ndërkulturor dhe të drejtat e njeriut”, i cili do të zgjasë një semestër. 
Qëllimi i këtij kursi është që t’i rrisë njohuritë e aktivistëve të të drejtave të njeriut dhe të të gjithë individëve të interesuar në të kuptuarit ndërkulturor dhe të drejtat e njeriut , si dhe në ndërtimin e paqes , duke përfshirë këtu edhe studentët të cilët i kanë mbaruar studimet, punonjësit e arsimit, institucionet fetare, autoritetet lokale , OJQ-të, gazetarët dhe agjenci të ngjashme.